Информационно табло

Карти на етапите от състезанието

 

 

   ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРАВИЛНИК 2021          Изтеглете от тук  

ЧАСОВИ ГРАФИК 2021     Изтеглете от тук

   ПРОГРАМА НА СЪДИЯТА ЗА ВРЪЗКА 2021        Изтеглете от тук

КАРТИ ЗА ПРОВЕРКА И КАЛИБРИРАНЕ 2021    Изтеглете от тук

  ОБЩА КАРТА 2021      Изтеглете от тук

 

КАРТА  ЕТАП 1 2021        Изтеглете от тук

  

 

КАРТА  ETAP I А 2021  Изтеглете от тук

 

КАРТА ЕТАП I B 2021     Изтеглете от тук 

КАРТА ЕТАП 2 2021       Изтеглете от тук  

КАРТА ЕТАП 2 С 2021   Изтеглете от тук

КАРТА ЕТАП 2 D 2021      Изтеглете от тук

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИ  2021   Изтеглете от тук

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ IIIA/VII 2021  Изтеглете от тук

НЕОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 2021    Изтеглете от тук

ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 2021   Изтеглете от тук

БАЛКАНСКА КУПА – КАРТА НА СЪСТЕЗАНИЯТА     Изтеглете от тук

КЛАСИРАНЕ- ПИЛОТИ -III A  2021    Изтеглете от тук

КЛАСИРАНЕ-НАВИГАТОРИ-III A 2021    Изтеглете от тук

КЛАСИРАНЕ- ПИЛОТИ И НАВИГАТОРИ- VII 2021    Изтеглете от тук

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ 2021     Изтеглете от тук

 КЛАСИРАНЕ МАРКИ АВТОМОБИЛИ     Изтегли от тук

БЮЛЕТИН      Изтеглете от тук