Резултати

Крайно класиране 2021 година      Изтеглете от тук

Крайно класиране 2020     

   Крайно класиране 2019   Изтеглете от тук

Крайно класиране 2018 година      Изтеглете от тук

Крайно класиране 2017 година      Изтеглете от тук

Крайно класиране 2015 година     Изтеглете от тук      IIIA     Изтеглете от тук     VIIиVIII

Крайни резултати 2014 година      Изтеглете от тук    IIIA     Изтеглете от тук    VII и VIII

Тази страница ще бъде актуализирана по време на събитието.

ЕДНО РАЗЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ