ЗАЩО ЕКО?

Нашата цивилизация се развива и търси активно алтернатива на изкопаемите горива, които вредят на качеството на живота ни.

По този причина и електрическата мобилност засилва експоненциалното си присъствие в нашия начин на живот. До няколко години тя няма да е нещо ново и незнайно, а обикновена част от ежедневието ни.

Целта на провеждането на ЕКО Ралито е да насърчава новите технологии, използвани от автомобилната промишленост, за съхраняване, пестене на енергия и изхвърляне на възможно най-малко количество замърсители на въздуха и въглероден диоксид (СО2) от автомобилите. Също така се насърчават водачите на моторни превозни средства да променят своите агресивни навици при управление на автомобила, като отдават приоритет на опазването на околната среда и устойчивостта на транспортния сектор чрез използване на алтернативни горива и електрическа енергия като източник за задвижване на техните автомобили.

В Еко Рали България 2022 има два главни и отличителни елемента за състезания, за които се прави класиране и въз основа на които се разпределят точки. От всички лица, участващи в състезанието, се изисква да демонстрират сериозната си загриженост за опазване на околната среда, като избягват действия, които по някакъв начин биха нарушили или замърсили околната среда или предизвикали ненужни шумове.

ЕДНО РАЗЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ