Петък, Септември 30 2022

30 Sep 2022
12:30 - 20:00

Петък, Септември 30 2022

София, Площад Княз Александър I Батенберг

12:30              Презентация на пътна книга   13:00  Брифинг с участниците

13:30 – 15:30 Административен и технически преглед  16:00  Публикуване на стартов списък

17:00             Церемониален старт   Старт Етап 1 Секция А