Събота, Октомври 01 2022

01 Oct 2022
08:30 - 20:00

Събота, Октомври 01 2022

08:30   Старт на първия автомобил  Велинград, СПА Хотел “Двореца”

12:00   Финал на първия автомобил  Велинград СПА Хотел, “Двореца”

15:00 Публикуване на неофициални резултати от Етап 1  16:00 Старт на първия автомобил Етап 2

19:30 Финал на първия автомобил  Велинград СПА Хотел ‘Двореца”